درباره ما

شركت فنی مهندسی برق و تأسيسات پي دژ ماوي از سال ۱۳۸۸فعاليت خود را آغاز نموده است

این شرکت با كسب رتبه ۵ از معاونت برنامه­ ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجازبه فعالیتهای ذیل می باشد:

  • ارائه راهكارهاي اداري جهت تسريع در زمان و كاهش هزينه ها
  • مشاوره،طراحي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي
  • مشاوره ،طراحي و احداث تاسيسات شبكه هاي برقي
  • درخواست انشعاب برق تا نصب انشعاب برق (كنتور برق )
  • تعمير ونگهداري تاسيسات برقي مجموعه هاي بزرگ
  • رفع حريم شبكه هاي برقي
  • بهينه سازي و رفع عيوب از شبكه هاي برقي به صورت خط گرم
  • حفاظت و رلياژ
  • احداث خطوط و پست هاي فشارقوي تا سطح ولتاژ ٦٣ كيلو ولت
  • احداث ساختمان،نصب و راه اندازي تجهيزات پست برق