سه همکار برقکار گرفتار در سیلاب کرمان بعد از سه روز با بالگرد نجات یافتند

در جریان بارندگی‌های اخیر در مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان، سه نفر از همکاران مدیریت برق شهرستان ریگان که جهت رفع خاموشی به منطقه اعزام گردیده بودند، بدلیل طغیان رودخانه در منطقه گرفتار و موفق به برگشت نشدند.
به گزارش برق نیوز، سه نفر از نیروهای مدیریت برق شهرستان ریگان با نامهای ابوذر اشرفیان ،سجاد هاشمی و وحید شهیکی جهت رفع خاموشی به منطقه اعزام و به دلیل طغیان رودخانه امکان برگشت پیدا نکرده و با توجه به تداوم طغیان رودخانه ها پس از گذشت سه روز نیز امکان ارتباط زمینی فراهم نشد و در منطقه گرفتار شدند که در نهایت با پیگیری های شرکت برق و استانداری و در اختیار قرار دادن یک دستگاه بالگرد آنها نجات بافتند..