اخراج مدیر سابق مرکز اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو از دانشگاه!

محمد فاضلی مدیر مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیروی قبلی از دانشگاه اخراج شد!

به گزارش برق نیوز، محمد فاضلی مدیر مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیروی قبلی از دانشگاه اخراج شد!

هنوز هیچ دلیلی برای این اقدام اعلام نشده است. محمد فاضلی در زمان وزارت نیرویی اردکانیان بعنوان مشاور و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو بود که بیشتر از  بقیه تیم اردکانیان اهل رسانه بود و به تبیین سیاست‌های اجتماعی آب و برق در شبکه‌های اجتماعی میپرداخت. وی دارای چندین پیج فعال در تلگرام، اینستاگرام و توئیتر بود.